• Schimbarea comenzii în CENTRUL NAŢIONAL DE INSTRUIRE ÎNTRUNITĂ "GETICA"
  • Ceremonia de deschidere a exerciţiului multinaţional GETICA SABER-17
  • Exercițiul multinațional NOBLE JUMP 2017
  • Generalul de brigadă Gheorghiţă Vlad este noul comandant al Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre GETICA

You are here

Anunț

Nr. : 1

Miercuri, 21/04/2021

ANUNT
U.M. 01495 Cincu organizează examen de promovare a personalului civil contractual de pe
functie cu studii medii pe o functie cu studii superioare pentru postul de economist grad I
compartimentul contabilitate, din structura financiar contabil a Centrului Naționsal de Instrire
Intrunita ..GETICA".
A. Documente pentru constituirea dosarului:
cererea de participare la examen a candidatului adresată comandantului unitäții militare
01495 Cincu.
B. Conditii specifice pentru participarea la examen
1. Sa fie angajat al Ministerului Apărării Naționale.
2. Sa fie absolventi a uneia din următoarele forme de pregåtire: studii superioare proi
economic, cu diplomă de licentă:
3. Sä aibà minim 6 luni vechime în muncă;
4. Persoana declarată ..Admis" la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare si
avizare pentru eliberarea autorizației de acces la informații clasificate nivel ..secret de serviciu".
C. Tipul probei de examen, locul, data și ora desfäşurärii acestuia:
-proba serisă:
-Sediul U.M. 01495 Cincu. loc. Cincu. str. Principală, nr. 1.jud. Braşov;
- 10.05.2021. orele 11.00-13.00.
C. Tematica
1. Norme metodologice privind organizarea contabilității instituților publice, planul de conturi și
instructiunile de aplicare;
2. Principii şi reguli bugetare:
3. Atribuții şi competențe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea, şi plata cheltuielilor
instituiilor publice:
4. Continutul, modul de intocmire şi utilizare a registrelor şi formulalelor privind activitatea
financiară şi contabilā;
5. Obiectul şi conținutul controlului financiar-preventiv;
6. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile;
7. Formele de înregistrare în contabilitate;
8. Execuția bugetară în instituțiile publice;
9. Principii și reguli privind inventarierea elementelor de activ și pasiv.
10. Drepturi şi obligații ale personalului civil contractual din Ministerul Apärării Naționale;
11. Räspunderea materială a militarilor și a personalului civil
D.Bibliografia:
1. Legea contabilitajii nr. 82/1991, republicatā, cu modificările și completările ulterioare (M.Of.
nr. 629/26.08.2002).
2. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plätit din fonduri publice cu
modificarile și completările ulterioare (M.Of. nr.492/28.06.2017).
3. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificari si completari ulterioare.
4. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare (M.Of.
nr. 597/13.08.2002)
5. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.
72/05.02.2003).

AttachmentSize
PDF icon Anunț.pdf2.37 MB