Informare publica - Titlu: 
Anunt încadrare post personal civil contractual
Informare publica - Continut: 

Anunt inginer de sistem grad II în Biroul reţele şi infrastructura informatică
Rezultate dosare inginer de sistem grad II în Biroul reţele şi infrastructura informatică
Rezultate proba scrisa