Informare publica - Titlu: 
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Informare publica - Continut: 

UNITATEA MILITARĂ 01495 Cincu anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare", pentru proiectul "EDI-CINCU-053-Punct depozitare materiale periculoase" propus a fi amplasat în cazarma Cincu, jud. Brașov.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str.Politehnicii, nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zilede la data publicării prezentului anunț.