Centrul de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre „GETICA” este structură subordonată Statului Major al Forţelor Terestre care asigură instruirea comandanţilor, statelor majore şi structurilor până la nivel brigadă, naţionale şi multinaţionale, în întreg spectru al operaţiilor, prin utilizarea capabilităţilor multiple de instruire avute la dispoziţie.

Structuri subordonate Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre "GETICA":

- Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă "Babadag"

- Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă "Smârdan"

 

Structura organizatorică de principiu a Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre „GETICA”:

Comanda Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre „GETICA”:

- Comandantul Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre „GETICA”

- Locţiitorul comandantului Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre „GETICA”

Statul Major:

  - Şef de stat major

- Personal

- Operaţii

- Comunicaţii şi Informatică

Structura Instrucţie şi Evaluare Forţe de Manevră şi de Sprijin de Luptă 

Batalionul OPFOR

Compania Sprijin

COMANDANTUL
CENTRULUI DE INSTRUIRE PENTRU LUPTĂ AL FORŢELOR TERESTRE „GETICA”
General de brigadă Gheorghiţă VLAD

 

LOCŢIITORUL COMANDANTULUI
CENTRULUI DE INSTRUIRE PENTRU LUPTĂ AL FORŢELOR TERESTRE „GETICA”
Colonel Ilie BACIU

 

ŞEFUL DE STAT MAJOR AL
CENTRULUI DE INSTRUIRE PENTRU LUPTĂ AL FORŢELOR TERESTRE „GETICA”
Colonel Gabriel CHILĂU

- Săptămânal – Joi: 13.30 – 14.30

 

Ofiţer cu Informarea şi Relaţii Publice: - Căpitan Ana Maria TAMAŞ

Pages