• Schimbarea comenzii în CENTRUL NAŢIONAL DE INSTRUIRE ÎNTRUNITĂ "GETICA"
  • Ceremonia de deschidere a exerciţiului multinaţional GETICA SABER-17
  • Exercițiul multinațional NOBLE JUMP 2017
  • Generalul de brigadă Gheorghiţă Vlad este noul comandant al Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre GETICA
LOCȚIITOR AL COMANDANTULUI LA CENTRUL NAȚIONAL DE INSTRUIRE ÎNTRUNITĂ „GETICA“;
Colonel GINEL BLAGA

Data și locul nașterii:
14 IULIE 1966, BICAZ, NEAMȚ

Studii și cursuri:
- 2016 – Curs de perefecţionare în domeniul casării muniţiilor
- 2011 – Curs postuniversitar de perfecționare-avansat de operații multinaționale întrunite (joint)
- 2006-2008 – Masterat, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, specializarea Conducere Interarme Forțe terestre
- 2007 – Introduction to NATO, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”
- 2005 – Curs ”Programul de pregătire în Domeniul studiilor avansate de securitate-lideri-LPASS”,
- 2005 – Curs ”Managementul crizelor multinaționale”
- 2005 – Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” – continuare studii, specializarea managementul organizației;
- 2003 - Curs ofițeri stat major tip brigadă;
- 2003 – Curs postuniversitar de specializare Conducerea şi gestionarea resurselor umane, Universitatea „Transilvania” Braşov,
- 2002 – Curs politici NATO în domeniul Ap.NBC;
- 2002 – Facultatea de ştiinţa şi ingineria materialelor, Universitatea „Transilvania” Braşov,
- 1996 - Curs de perfecționare ofițeri din statele majore de unități, mari unităţi şi comandamente
- 1992 – Curs de perfecționare comandanți de companii;
- 1989 – Curs de perfecționare a ofițerilor cu mobilizarea;
- 1987 – Școala Militară de Ofițeri Activi “Nicolae Bălcescu”, Sibiu, România;
- 1984 – Liceul Militar “Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, România.

Funcții îndeplinite:
- 01.05. 2018 – prezent – Locțiitor al comandantului la Centrul Național de Instruire Întrunită “ Getica“;
- 2017 - 2018 – Comandant al Elementului Naţional de Sprijin în Teatrul de operaţii Afganistan
- 2015 - 2018 – Locțiitor al comandantului la Comandamentul Bazei 2 Logistice Teritoriale;
- 2013 – 2015 - Locțiitor al comandantului la Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte ”Constantin Brâncoveanu”;
- 2010 - 2013 – Șef al Instrucției și Educației la Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte ”Constantin Brâncoveanu”;
- 2008 - 2010 – Comandant Batalion Asigurare Învățământ și Deservire la Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”;
- 2007-2008 – Ofiţer masterand la Universitatea naţională de Apărare „Carol I”
- 2007 – Ofițer 2 în compartimentul Planificare acțiuni inamic din secția Observatori controlori și sprijin tehnic la Centrul de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre;
- 2002 - 2007 - Șef de stat major la B.72 Ap.N.B.C.;
- 1995 - 2002 - Șef de stat major (şi prim locţiitor al comandantului) la B.72 Ar.Gren.Inc.Fum.
- 1995 – Comandant Companie Fumizare la B.72 Ar.Gren.Inc.Fum..;
- 1993 - 1995 – Ofițer 4 cu mobilizarea și evidența gradați-soldați la B.72Ch.;
- 1990 - 1993 – Ofiţer 3 cupregătirea de luptă la B.72Ch.;
- 1987 - 1990 – Comandant pluton Ar.Gren.Inc. la B.72Ch.

Distincții și decorații:
- 2018 – Medalia ”California Commendation”;
- 2018 – Insigna de Participant la misiuni în străinătate;
- 2018 – Medalia NATO Non-Article 5;
- 2014 – Titlul onorific de “Militar Veteran” pentru militari;
- 2014 – Emblema de Onoare a Forțelor Terestre;
- 2014 – Medalia”The Army Commendation”;
- 2014 – Medalia NATO Non-Article 5;
- 2012 – Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate;
- 2012 – Medalia ”The Army Commendation”;
- 2012 – Medalia NATO Non-Article 5;
- 2011 – Emblema de Onoare a Statului Major General;
- 2007 – Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate;
- 2004 – Alabama Commendation Medal;
- 2002 – Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate;

Misiuni externe:
- august 2017 – martie 2018 – Cdt. Elementul Național de Sprijin din T.O. Afganistan;
- februarie 2014 - octombrie 2014 - Ofițer 4 în Comandamentul RC SOUTH-Kandahar- T.O. Afganistan;
- august 2011 - februarie 2012 – Ofițer 4 la planificare operaţii, Comandamentul Forței Internaționale pentru Asistență de Securitate ISAF-Afganistan.

Limbi străine:
Engleza STANAG 3.3.3.2

Situația familială:
Căsătorit, 2 copii