Anunț rezultate finale posturi personal civil contractual
U.M. 01495 Cincu, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual, astfel:
- 1 post de referent de specialitate grad III în biroul personal din S1-Personal;
- 1 post de inginer de sistem grad II în biroul reţele şi infrastructura informatică;
- 1 post de contabil debutant în compartimentul contabilitate din financiar-contabil;
- 1 post de şofer în grupa transport.

AttachmentSize
PDF icon Rezultate finale.pdf1.46 MB

U.M. 01495 Cincu, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual, astfel:
- 1 post de inginer II în Biroul dezvoltare infrastructură;
- 1 post de referent de specialitate grad III în Securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală
- Rezultate selectie dosare inginer II în Biroul dezvoltare infrastructură si referent de specialitate grad III în Securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală
- Rezultate proba scrisa inginer II în Biroul dezvoltare infrastructură si referent de specialitate grad III în Securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală
- Rezultate interviu referent de specialitate grad III în Securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală
- Rezultate finale referent de specialitate grad III în Securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală

Anunț încadrare posturi personal civil contractual
U.M. 01495 Cincu, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual, astfel:
- 1 post de referent de specialitate grad III în biroul personal din S1-Personal;
- 1 post de inginer de sistem grad II în biroul reţele şi infrastructura informatică;
- 1 post de contabil debutant în compartimentul contabilitate din financiar-contabil;
- 1 post de şofer în grupa transport.
Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor de personal civil
Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor de personal civil
Anunț cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea posturilor de personal civil
Anunț cu rezultatele la interviu pentru încadrarea posturilor de personal civil

Anunț examen de promovare in grad profesional
Anut rezultat examen promovare grad profesional economist

Anunt examen promovare grad profesional

Pages