• Schimbarea comenzii în CENTRUL NAŢIONAL DE INSTRUIRE ÎNTRUNITĂ "GETICA"
  • Ceremonia de deschidere a exerciţiului multinaţional GETICA SABER-17
  • Exercițiul multinațional NOBLE JUMP 2017
  • Generalul de brigadă Gheorghiţă Vlad este noul comandant al Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre GETICA
COMANDANT CENTRUL NAŢIONAL DE INSTRUIRE ÎNTRUNITĂ „GETICA”
Gl.bg.dr. Ioan Marian CRISTUREAN

I. DATE PERSONALE:
Data naşterii: 05 iulie 1965;
Locul naşterii: Mun. Cluj-Napoca, judeţul Cluj;
Naţionalitate: Română;
Stare civilă: Căsătorit, are o fiică.

II. EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

STUDII MILITARE ȘI CIVILE:
• Liceul Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia, 1984-1987;
• Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 1987;
• Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme, specialitatea conducere interarme trupe de uscat, 1998-2000;
• Universitatea ,,Bogdan Vodă”, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, specializarea drept, licențiat în 2011;
• Universitatea ,,Bogdan Vodă”, Cluj-Napoca, Studii Universitare de Masterat, Facultatea de Științe Economice, specializarea ,,Management în Administraţie, Instituţii de Credit şi Societăţi Comerciale”, 2011;
• Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”, București, Doctor în domeniul ,,Ştinţe Militare şi Informaţii”, 2014.

CURSURI :
• Curs de perfecţionare comandanţi companii infanterie, Făgăraș, 1989;
• Curs intensiv de perfecționare în cunoașterea limbii franceze, nivel avansat, București, 1998;
• Curs integrator de stat major la Academia de Înalte Studii Militare, București, 1998;
• Curs pentru operator tehnici de calcul, 2001;
• Curs intensiv de învățare a limbii engleze, nivel începători, Cluj-Napoca, 2006;
• Curs intensiv de învățare a limbii engleze, nivel intermediar, Cluj-Napoca, 2006-2007;
• Curs de comunicare şi relaţii publice pentru comandanţii de mari unităţi şi comandamente, București, 2009;
• Curs postuniversitar de perfecționare în conducere forţe terestre, la Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”, București, 2009, pentru înaintarea la gradul de colonel;
• Program de inițiere și perfecționare pentru ocupația Specialist în domeniul calității, la Universitatea „SPIRU HARET”, București, 2013;
• Program Postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în conducere strategică (Nivel JOINT), în domeniul Științe Militare, Informaţii şi Ordine Publică, Bucureşti, 2013, pentru înaintarea la gradul de general de brigadă.

III.EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:
A îndeplinit funcţii de conducere şi stat major la diferite eşaloane, acumulând o bogată experienţă în domeniul planificării şi conducerii acţiunilor militare dar şi al activităţilor de pregătire şi de instruire de comandament şi stat major.

FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• 1987-1990, comandant pluton infanterie la Regimentul 223 Mecanizat „Bobîlna”;
• 1990-1994, comandant companie infanterie la Regimentul 223 Mecanizat „Bobîlna”;
• 1994-1995, comandant companie pază, transport și gospodărire/Cdm.C.7A. „Gl. NICOLAE ŞOVA”;
• 1995-1997, şef de stat major și prim locţiitor al comandantului la Batalionul 443 Logistic;
• 1997-1998, şef al operaţiilor la Batalionul 811 Infanterie;
• 1998, şef de stat major la Batalionul 811 Infanterie;
• 1998-2000, ofiţer student în Academia de Înalte Studii Militare;
• 2000, ofiţer 2 operaţii și cu protecţia psihologică în comandamentul Brigăzii 81 Mecanizată;
• 2000-2001, şef de stat major la Batalionul 811 Infanterie;
• 2001-2002, locțiitor al comandantului la Batalionul 811 Infanterie;
• 2001 (Oct.)-2002 (Mart.) împuternicit cu drepturi depline comandant al Batalionului 811 Infanterie;
• 2002-2005, ofițer 3 în biroul pază și securitate obiective și poliție militară la Comandamentul Bazei 4 Logistică ,,NORD”;
• 2003 (Mart.)-2003 (Iul.), împuternicit cu drepturi depline şef al operaţiilor la Comandamentul Bazei 4 Logistică ,,NORD”;
• 2005-2007, şef birou personal la Comandamentul Bazei 4 Logistică ,,NORD”;
• 2006 (Apr.)-2006 (Iul.), împuternicit cu drepturi depline şef al cercetării la Comandamentul Bazei 4 Logistică ,,NORD”;
• 2007, şef birou coordonarea mișcării la Comandamentul Bazei 4 Logistică ,,NORD”;
• 2007-2010, comandant al Batalionului 811 Infanterie „Dej”;
• 2011-2015, șef secție operații la Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”;
• 2015-2020, locțiitor al comandantului Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore BĂLAN”.
• 6.05.2020 - Împuternicit cu drepturi depline comandant al Centrului Național de Instruire Întrunită "Getica"
• 19.01.2020 - Numirea în funcția de comandant al Centrului Național de Instruire Întrunită "Getica"

MISIUNI ȘI EXERCIȚII INTERNAȚIONALE:
• 20.05.2010-14.12.2010, comandant al Batalionului 1 Manevră „DRAGONII TRANSILVANI”, misiunea ISAF din teatrul de operații, Afganistan. Ca o recunoaştere a profesionalismului de care militarii batalionului au dat dovadă pe timpul executării misiunilor specifice în teatrul de operaţii, drapelul de luptă al Batalionului 811 Infanterie „Dej” a fost decorat cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în Grad de Ofițer, cu însemn de război, prin Decret Prezidenţial nr. 1259 din 23.12.2010.
• 21.01-02.02.2018, șef delegație de stat major din cadrul Brigăzii 81 Mecanizată ”General Grigore BĂLAN”, la o primă etapă a exerciţiului de tip STAFFEX/MAPEX „White Griffin 18”, organizat la Centrul de Instruire al Forţelor Terestre Olandeze, cazarma „Bernhard Kazerne”, din localitatea Amersfoort, Olanda.

IV. DISTINCŢII, DECORAŢII ȘI TITLURI:
• Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 ani de activitate, 2002;
• Semnul onorific „În Serviciul Patriei" pentru 20 de ani de activitate, 2007;
• Emblema de Merit „Acțiuni Umanitare" cls. a II-a, 2008;
• Emblema „Onoarea Armatei României", cu însemn de război, 2010;
• Medalia Nato articol 5;
• Insigna „Participant la Misiuni în Străinătate”, 2011;
• Emblema de Merit „În Slujba Păcii" cls. a III-a, 2012;
• Semnul onorific „În Serviciul Patriei" pentru 25 de ani de activitate, 2012;
• Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României" cls. a III-a, 2015;
• Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, 2016;
• Titlul de Veteran, 2016;
• Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, 2016;
• Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României" cls. a II-a, 2018;
• Ordinul Virtutea Militară, în grad de Cavaler, cu însemn de război, pentru militari, 2018.
• Emblema de Merit „Acțiuni Umanitare" cls. a III-a, 2021.
• Emblema de Onoare a Forțelor pentru Operații Speciale, 2023
• Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene,2023

V. AVANSĂRI ÎN GRAD ÎNAINTE DE TERMEN:
• Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea profesională, a fost înaintat în gradul următor, înainte de termen, în 1990, la gradul de locotenent major.

VI. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE:
• Limba franceză: foarte bine, 2,1,2,1, conform STANAG 6001;
• Limba engleză: foarte bine, 1,2,1+,1+, conform STANAG 6001.