• Schimbarea comenzii în CENTRUL NAŢIONAL DE INSTRUIRE ÎNTRUNITĂ "GETICA"
  • Ceremonia de deschidere a exerciţiului multinaţional GETICA SABER-17
  • Exercițiul multinațional NOBLE JUMP 2017
  • Generalul de brigadă Gheorghiţă Vlad este noul comandant al Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre GETICA
Tactical Combat Casualty Care/Combat Medics in CILFT

În această perioadă, în Centrul de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre “GETICA” se desfăşoară modulul de pregătire Tactical Combat Casualty Care (TC3)/Combat Medic. Activitatea este organizată şi condusă de către colegii din cadrul Secţiei Instruire Medicală şi Pregătire Psihologică pentru Luptă / CILFT împreună cu personal medical mediu (asistenţi medicali cu liberă practică) din cadrul Forţelor Terestre Române.
Echipa de instruire este constituită din personalul propriu CILFT şi augumentat cu instructori din cadrul US Army / Albama National Guard.
Caracterul de noutate al cursului derivă nu numai din multinaţionalitatea instructorilor, dar mai ales din nivelul de aplicabilitate al cursului în activităţile desfăşurate de cursanţi şi din diversitatea domeniilor de instruire: Tactical Under Fire, Tactical Field Care, Tactical Evacuation Care, MEDEVAC. Cursul este structurat pe două nivele: teoretic şi practic, finalitatea activităţii fiind marcată de un exerciţiu integrator de tip Field Training Exercise în care se vor combina cunoştiinţele tactice şi medicale dobândite în decursul pregătirii.
Absolvenţii cursului vor fi atestaţi de către Forțele Terestre Române ca pregătire în Tactical Combat Casualty Care (TC3)/Combat Medic.

MEDICINA OPERAŢIONALĂ

MEDICINA OPERAŢIONALĂ

Medicina aplicată în mediul complex al operţiilor militare comportă anumite caracteristici particulare care o diferenţiază de medicina civilă.

Cazuistica specifică teatrului de operaţii în care predomină în general pacienţi tineri cu leziuni traumatice sau cu urgenţe medicale ameninţătoare de viaţă precum şi procedurile medicale de salvare şi evacuare de pe câmpul de luptă care trebuie integrate în ansamblul procedural al structurii militare individualizează medicina militară faţă de medicina civilă.

Siguranţa salvatorului şi a victimei capătă conotaţii aparte pe câmpul de luptă. Momentul şi modul în care se acordă ajutorul medical este standardizat în fiecare structură în funcţie de misiune şi de mediul operaţional cu scopul de a salva cât mai multe victime cu cât mai puţine materiale sanitare punând în pericol cât mai puţini salvatori, urmărind în acelaşi timp îndeplinirea misiunii.

Inamicul, condiţiile meterologice extreme, relieful, epuizarea fizică şi psihică, materialele sanitare limitate, mijloacele de evacuare greu accesibile sunt provocări care stau în faţa personalului medical în misiunea lor specială de a creşte şansele de supravieţuire a militarilor pe câmpul de luptă.

Pentru a face faţă acestor provocări în scopul salvării cât mai multor vieţi, personalul medical militar trebuie să beneficieze de o pregătire specială atât medicală cât şi militară, de proceduri bine puse la punct, de materiale medicale speciale, trebuie să fie bine pregătit fizic şi psihic, trebuie să fie animat de dorinţa de a face bine dezinteresat, trebuie să fie respectat de colegi şi să fie integrat perfect în structura din care face parte. Sanitarul pe câmpul de luptă are doua temeri: prima este teama de a nu putea salva viaţa colegilor răniţi şi abia a doua este teama de moarte.

Armatele moderne îşi pregătesc personalul medical în centre speciale de instruire astfel încăt aceştia să poată să salveze toţi răniţii care pot fi salvaţi urmărind ca nici un militar să nu fie privat de maximum de ajutor medical pe câmpil de luptă.

Armata Română va beneficia de un asemenea centru de instruire prin materializarea iniţiativei Centrului de Instruire Pentru Luptă al Forţelor Teretre “Getica” în acest domeniu.

Luptăm cum ne instruim!

SALVĂM VIEŢI!

Autor: lt.col. Aron Daniel - medic şef Centrul de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre.