• Schimbarea comenzii în CENTRUL NAŢIONAL DE INSTRUIRE ÎNTRUNITĂ "GETICA"
  • Ceremonia de deschidere a exerciţiului multinaţional GETICA SABER-17
  • Exercițiul multinațional NOBLE JUMP 2017
  • Generalul de brigadă Gheorghiţă Vlad este noul comandant al Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre GETICA

You are here

Tactical Combat Casualty Care/Combat Medics in CILFT
Vineri, 18/03/2016

Autor: Căpitan Ana Maria TAMAȘ

 

În această perioadă, în Centrul de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre “GETICA” se desfăşoară modulul de pregătire Tactical Combat Casualty Care (TC3)/Combat Medic. Activitatea este organizată şi condusă de către colegii din cadrul Secţiei Instruire Medicală şi Pregătire Psihologică pentru Luptă / CILFT împreună cu personal medical mediu (asistenţi medicali cu liberă practică) din cadrul Forţelor Terestre Române. Echipa de instruire este constituită din personalul propriu CILFT şi augumentat cu instructori din cadrul US Army / Albama National Guard. Caracterul de noutate al cursului derivă nu numai din multinaţionalitatea instructorilor, dar mai ales din nivelul de aplicabilitate al cursului în activităţile desfăşurate de cursanţi şi din diversitatea domeniilor de instruire: Tactical Under Fire, Tactical Field Care, Tactical Evacuation Care, MEDEVAC. Cursul este structurat pe două nivele: teoretic şi practic, finalitatea activităţii fiind marcată de un exerciţiu integrator de tip Field Training Exercise în care se vor combina cunoştiinţele tactice şi medicale dobândite în decursul pregătirii. Absolvenţii cursului vor fi atestaţi de către Forțele Terestre Române ca pregătire în Tactical Combat Casualty Care (TC3)/Combat Medic.